Isfritt vatten i vinter? ❞

Ingen av oss är träffad. ❞

Gaia som aldrig har öronen framåt? ❞